2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο

7
από Προβατάς Ν., Γούγουλας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Καλατζής Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Χριστόφας Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Πολυχνιάτης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο

14
από Καρύδης Δημ. Νικ, Kiel M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...

Βιβλίο
18
από Σαραντάκου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Καραμάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Μυτιλήνη (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του τριημέρου

Εισήγηση ημερίδας