2
από Salvini R., Monti R., Collobi L.R., Pallucchini A., Mellini G.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Μόναχο:Γερμανία...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Μόναχο:Γερμανία...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Μόναχο:Γερμανία...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Μόναχο:Γερμανία...

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Μόναχο:Γερμανία...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Μόναχο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Μόναχο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Χόνδρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1925
...Μόναχο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1925
...Μόναχο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...A.E.G. Μόναχο 1894-1896...

Μηχανικός