1
από Γρυλλάκης Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Νήσος Νάξος...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κάβουρα Αρετή
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Νήσος Νάξος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Νήσος Νάξος...
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Νήσος Νάξος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σαγκρί (Νήσος Νάξος)...

Φυλλάδιο
10
...Νήσος Νάξος...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νήσος Νάξος...

Φυλλάδιο
18
19
από Αχιλλέως Γ., Τσουχλαράκη Α., Σαββίδου M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νήσος Νάξος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Αχιλλέως Γ., Τσουχλαράκη Α., Σαββίδου M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νήσος Νάξος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού