1
από Αγγελής Μ., Κιαμήλ Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπέκας Α., Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ιορδανίδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...

Διπλωματική Εργασία
7
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α., Εμμανουήλ Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κάτσης Πέτρος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Δαμιανίδης Λ., Ζαχαριάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
11
από Δαμιανίδης Λ., Ζαχαριάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
16
από Ψυχογιός Δ., Γκούμας Μ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου