2
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Νέο Φάληρο...

Βιβλίο
3
από Μπαϊμπάς Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του τριημέρου

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του τριημέρου

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Γεωργαλάς Πάνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1929
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μαλτέζος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1899
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μαλτέζος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1899
...Νέο Φάληρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού