1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νήσος Αντίπαρος...

Βιβλίο
2
από Πατέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νήσος Αντίπαρος...

Βιβλίο
3
από Φίλιππα-Αποστόλου Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Νήσος Αντίπαρος...

Βιβλίο
4
από Φίλιππα-Αποστόλου Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Νήσος Αντίπαρος...

Διδακτορική Διατριβή