1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Κέρκυρα...
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Κέρκυρα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νήσος Κέρκυρα...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
8
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
9
από Κλήμης Οδυσσέας-Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
14
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
15
...Νήσος Κέρκυρα...

Μελέτη
16
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
17
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
19
από Αλευρίδης Σ., Βρανίκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νήσος Κέρκυρα...

Διπλωματική Εργασία
20
από Γεωργάκος Ν., Σμυρνής Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νήσος Κέρκυρα...

Διπλωματική Εργασία