1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Νήσος Κέρκυρα...

Μελέτη
2
...Νήσος Κέρκυρα...

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νήσος Κέρκυρα...

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Κέρκυρα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Κέρκυρα...
Το πλήρες κείμενο

9
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νήσος Κέρκυρα...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
12
από Βοσκοπούλου Χρυσούλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νήσος Κέρκυρα...

Διδακτορική Διατριβή
14
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νήσος Κέρκυρα...

Μελέτη
18
από Κλήμης Οδυσσέας-Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο
20
από Κολοκούρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νήσος Κέρκυρα...

Βιβλίο