1
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Νήσος Λευκάδα...

Βιβλίο
3
από Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Νήσος Λευκάδα...

Βιβλίο
4
από Παπανίκα Σοφία, Σέρβου Ερικέττη
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Νήσος Λευκάδα...

Διπλωματική Εργασία
5
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Νήσος Λευκάδα...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Νήσος Λευκάδα...

Βιβλίο
13
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Λευκάδα...

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Λευκάδα...
Το πλήρες κείμενο

18
από Βαγγελάτου Ολυμπία Χ., Βουγιούκας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νήσος Λευκάδα...
Τα περιεχόμενα του τεύχους

19
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νήσος Λευκάδα...
Το πλήρες κείμενο

20