1
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου
Θέματα: '; ...Νεοαναγεννησιακός ρυθμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου
Θέματα: '; ...Νεοαναγεννησιακός ρυθμός...

Κτίριο