6
από Κουνενάκη Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νεοκλασικά Κτίρια...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Τριποδάκης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νεοκλασικά Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Πολυζώη Ελένη, Σπυροπούλου Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νεοκλασικά Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
από Βαρούτα-Φλώρου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Νεοκλασικά Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου