1
Αρχιτέκτονας: Ζουμπουλίδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μενεξέδων
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
2
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα και Βουρνάζου
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Μηχανικοί της Γαλλικής Αποστολής
Διεύθυνση: Πειραιάς, Αγιος Διονύσιος
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
5
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
7
Διεύθυνση: Αθήνα, Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Θέματα: '; ...Νεοκλασικός ρυθμός Γραφική αρχιτεκτονική...

Κτίριο