1
Αρχιτέκτονες: Μασσέλος Πλάτων, Μαυρομμάτης Γρηγόριος, Νάκος Δημήτρης
Διεύθυνση: Μαρούσι, Κηφισίας 99
Θέματα: '; ...Νεομπρουταλισμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Bedford E., Αντωνιάδης Ι., Βασιλειάδης Ι.
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλουτάρχου 1 και Υψηλάντου
Θέματα: '; ...Νεομπρουταλισμός...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Γιαννάκης Βασίλης
Διεύθυνση: Παιανία
Θέματα: '; ...Νεομπρουταλισμός...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7
Θέματα: '; ...Νεομπρουταλισμός...

Κτίριο
5
Θέματα: '; ...Νεομπρουταλισμός...

Κτίριο