1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Σιβένας Προκόπης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Σαββίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
9
από Λιάσκας Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
10
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
14
από Στεργιάδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
15
από Παπαδόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
16
από Κωτσοβίνου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
17
από Πιταριδάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
18
από Βήχας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση ημερίδας
19
από Κίτσος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
20
από Βλάχος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση ημερίδας