3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
4
από Ροδόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Συνέδριο
10
από Ακράτος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη-Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ακτιο (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)...
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νομός Αιτωλοακαρνανίας...

Βιβλίο