1
από Χατζιαποστόλου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Σαμαρίνα (Νομός Γρεβενών)...

Διπλωματική Εργασία
2
από Καραμανές Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
4
από Μελέκης Γ., Μιγκίρος Γ., Τσατσανίφος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σαμαρίνα (Νομός Γρεβενών)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γαργάλης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Νομός Γρεβενών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Κωσταρέλα Π., Δημούδη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομός Γρεβενών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Γρεβενών...

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
16
από Μπακρατσας Κ., Ορφανός Ν., Ταβαντζής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νομός Γρεβενών...

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νομός Γρεβενών...

Βιβλίο