Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Νομός Δράμας 54 Οικονομική πολιτική 6 Περιφερειακή ανάπτυξη:Οικονομία 6 Οικονομική ανάπτυξη 5 Περιφερειακή ανάπτυξη 5 Προστασία Περιβάλλοντος 5 Λατομεία 4 περισσότερα ...
1
από Ξάνθος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Παγονέρι (Νομός Δράμας)...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομός Δράμας...
Το πλήρες κείμενο

3
από Λαλασίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Δράμας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ελματζόγλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Νομός Δράμας...

Οπτικός δίσκος
5
από Τρακοσοπούλου - Τζήμου Κορνηλία
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Δράμας...

Μελέτη
8
...Νομός Δράμας...

Εισήγηση συνεδρίου
9
...Νομός Δράμας...

Μελέτη
10
από Αρβανιτάκη Ε., Δημητρακοπούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Θησαυρός (Νομός Δράμας)...

Διπλωματική Εργασία
11
από Χρυσανίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Νομός Δράμας...

Διπλωματική Εργασία
13
από Τσωλά Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Δράμας...

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Δράμας...

Βιβλίο
16
από Κεραμιτσόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Νομός Δράμας...

Διπλωματική Εργασία
17
...Νομός Δράμας...

Βιβλίο
19
από Μυστακίδου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομός Δράμας...

Εισήγηση συνεδρίου