1
από Δράκος Αντώνιος Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δήμος Πεταλούδων (Νομός Δωδεκανήσου)...

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

4
από Βήχος Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Δωδεκανήσου...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
9
από Φαντίδης Θεοδόσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Φαντίδης Θεοδόσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
από Διακοσταματίου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Κόλιας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Σταυλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νομός Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Θεοδοσίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Νομός Δωδεκανήσου...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Νομός Δωδεκανήσου...

Βιβλίο