1
από Ηλιάδης Γεώργιος, Δεδικούσης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Νομός Ευρυτανίας...

Διπλωματική Εργασία
7
...Νομός Ευρυτανίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
από Ζωβοϊλη Αθανασία, Χαλκιάς Ευάγγελος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Ευρυτανίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Ευρυτανίας...

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Ευρυτανίας...

Φυλλάδιο
13
από Ζαμπανιώτου Α., Καράμπελας Α., Λάππας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Νομός Ευρυτανίας...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Επισκόπου Βαγγέλης, Μπούρας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Νομός Ευρυτανίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Καρπενήσι:Νομός Ευρυτανίας...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νομός Ευρυτανίας...

Βιβλίο
19
...Σέλλα:Νομός Ευρυτανίας...

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Νομός Ευρυτανίας...

Βιβλίο