1
από Κυριάκη Κυριακή Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο

4
από Καραμούτσος Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δήμος Παρελίων (Νομός Κέρκυρας)...

Βιβλίο
5
από Μπαλατσινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Κέρκυρας...

Εισήγηση ημερίδας
6
...Νομός Κέρκυρας...

Μελέτη
7
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
9
από Κοσκινά Μ., Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Δήμος Θιναλίων (Νομός Κέρκυρας)...

Βιβλίο
12
από Κουρσάρης Π., Δαλιάνης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κέρκυρας...

Μελέτη
13
από Σούλος Θεμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κέρκυρας...

Διπλωματική Εργασία
14
από Ζολώτα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κέρκυρας...

Διπλωματική Εργασία
15
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
16
από Ρώσσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Τρίαντος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
από Σαλβάνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
από Ροδίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Βλάσσης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας