1
από Κυριάκη Κυριακή Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νομός Κέρκυρας...
Το πλήρες κείμενο

4
από Καραμούτσος Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δήμος Παρελίων (Νομός Κέρκυρας)...

Βιβλίο
5
από Μπαλατσινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Κερκύρας...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
7
...Νομός Κερκύρας...

Μελέτη
11
από Κουρσάρης Π., Δαλιάνης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κερκύρας...

Μελέτη
12
από Σούλος Θεμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κερκύρας...

Διπλωματική Εργασία
13
από Ζολώτα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Κερκύρας...

Διπλωματική Εργασία
14
από Ρώσσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Σαλβάνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Ροδίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Βλάσσης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
από Τρίαντος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Κερκύρας...

Μελέτη