3
από Βαλαβάνης Θωμάς, Φίλιππας Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Λευκάδας...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γράψας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Λευκάδας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Νομός Λευκάδας...

Βιβλίο