2
από Τσαπνίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αργυρίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
6
από Χαραλαμπίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
8
από Γιαννόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
9
από Μαυρομμάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
10
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
11
από Παναγιώτου Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
12
από Ανθουλάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
13
από Ανδρίτσος Ν., Δαλαμπάκης Π., Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νέο Εράσμιο:Νομός Ξάνθης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Κιζλάρη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
15
από Αγγελής Μ., Κιαμήλ Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Νέα Κεσσάνη (Νομός Ξάνθης)...

Διπλωματική Εργασία
17
από Κώτσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
18
από Πετρονικολός Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
19
από Λαμπαδίτου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία
20
από Ευθυμίου Θ., Καραθανάση Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νομός Ξάνθης...

Διπλωματική Εργασία