1
από Κίσσας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Μεσοχώρα (Νομός Τρικάλων)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
...Νομός Τρικάλων...
Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

Μελέτη
4
...Νομός Τρικάλων...
Το πόρισμα της ΟΕ

Μελέτη
8
από Παιδή Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Μετέωρα (Νομός Τρικάλων)...
Το κείμενο της εργασίας

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Μετέωρα (Νομός Τρικάλων)...
Το πλήρες κείμενο

12
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μετέωρα (Νομός Τρικάλων)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κουτσομήτρου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Τρικάλων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Μετέωρα (Νομός Τρικάλων)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Πατραμάνη Φωτεινή Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Νομός Τρικάλων...

Διπλωματική Εργασία
16
από Κατσανούλη Μ., Ζανιάς Θ., Προυτσάλη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νομός Τρικάλων...

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Κόζιακας (Νομός Τρικάλων)...

Φυλλάδιο
19
από Παπαζήσης Τρ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικάλων)...

Βιβλίο