3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...
Το πλήρες κείμενο

4
από Παπάζογλου Θαλής Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...
Το πλήρες κείμενο

5
από Πανταζίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...

Βιβλίο
11
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Νοτιοανατολική Ευρώπη...

Επιστημονική συνάντηση