1
από Κώστογλου Μ., Χρυσάφης Ν., Ανδρίτσος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Συμπόσιο
3
από Ανδρίτσος Ν., Δαλαμπάκης Π., Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τσότσας Ευάγγελος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μπαμπλαδήμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Ακριτίδης Κ., Νασίκας Α., Μωραϊτης Κ., Decuypere R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Βιβλίο
9
από ΚΟΣΣΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Διπλωματική Εργασία
10
από Φαλάγκας Στρατής
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...

Βιβλίο
11
από Ραουζαίος Γ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Μαρούσης Μ., Τσαμπαρλής Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου