Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 33 Ηλιακή ενέργεια 7 Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική 5 Ξήρανση:Τεχνολογία τροφίμων 5 Εξοικονόμηση ενέργειας:Οικονομία 4 Αγροτικά προϊόντα:Αγροτική οικονομία-Ελλάδα 3 Θερμοκήπια:Γεωργία 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Συμπόσιο
3
από Μπαμπαλής Σ., Μαθιουλάκης Ε., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
4
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
5
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Tsotsas E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Οικονομάκου Α., Τσετσέκου Α., Στουρνάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Scherer George W., Wheeler George E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μπαμπλαδήμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
12
από Πασιαλής Κων/νος, Βουλγαρίδης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Καραθάνος Βάϊος Θ., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
14
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
15
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
16
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Cook E.M., DuMont H.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
18
από Κωνσταντινίδης Σ., Τσιρογιάννης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
19
από Χαρώνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
20
από Billet R.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο