2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ιωαννίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
8
από Παπαγρηγορίου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Κανάκης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κανάκης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Χριστίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Περιεχόμενα της μελέτης

Μελέτη
13
από Παπαγρηγορίου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Λώλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο σ. 96-98
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο σ. 95
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη
18
από Κόκοτος Σ., Κόκοτος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
20
από Πετρίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού