1
Αρχιτέκτονας: Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παιανία
...Ξύλινη στέγη...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Βούλα
...Ξύλινη στέγη...

Κτίριο