3
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...
Λήψη πλήρους κειμένου

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Έκθεση-Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Έκθεση-Μελέτη
15
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Stamatiadis N., Chandraratna S.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου