1
από Πρωτόπαπα Δανάη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
2
από Παπακοσμάς Αθανάσιος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
από Δημόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
9
από Μουζακίτης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
10
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Ημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
12
από Ζαλαβράς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
13
από Κατσαδωράκης Γ., Παραγκαμιάν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
14
από Καρανδεινός Μιχάλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
17
από Barnsley Michael J.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
18
από Pianka Eric R.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο