1
Αρχιτέκτονες: Ησαίας Δημήτρης, Παπαϊωάννου Τάσης
Διεύθυνση: Νέα Πεντέλη
Θέματα: '; ...Ογκοπλαστική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Μπαμπάλου-Νουκάκη Μ., Νουκάκης Αντώνης
Διεύθυνση: Κηφισιά
Θέματα: '; ...Ογκοπλαστική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
3
Θέματα: '; ...Ογκοπλαστική αρχιτεκτονική...

Κτίριο
4
Θέματα: '; ...Ογκοπλαστική αρχιτεκτονική...

Κτίριο