1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διεθνείς οργανισμοί
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
3
από Παναγολιά Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Κοτζαμπασάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διεθνείς οργανισμοί
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Βιβλίο
8
από Ταξίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Οδηγοί:Οδικές μεταφορές...

Διπλωματική Εργασία