1
από Anderson Stuart D., Molenaar Keith R., Schexnayder Cliff J.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Κολοβός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Βιβλίο
3
από Campbell Sarah, Leach Dennis, Valentine Kate
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
5
από SMITH S.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
6
από Scott Sidney III
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
9
από Bell M., Mcguire T.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Bikson T.K., Law S.A., Markovich Rand M., Harder B.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Κιόχου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
15
από Grenzeback L., Stowers Joseph R., Boghani A.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
16
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
17
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές-Οικονομική άποψη...

Διεθνείς οργανισμοί