4
από Μητρόπουλος Κ. Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Οδοποιία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Οδοποιία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Οδοποιία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Οδοποιία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού