5
6
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Ασφαλτικά οδοστρώματα:Οδοποιία...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Οδοποιία:Βιβλιογραφίες...

Βιβλιογραφία
8
από Μαλέρδος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Οδοποιία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Δρυμαλίτου Δέσποινα, Ηλιού Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Νικηφοριάδης Α. Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου