1
Αρχιτέκτονας: Παπαδόπουλος Στρατής
Διεύθυνση: Μαρούσι, Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνστανντίνου 57
...Οδός Αγίου Κωνσταντίνου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου
...Οδός Αγίου Κωνσταντίνου...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου
...Οδός Αγίου Κωνσταντίνου...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου
...Οδός Αγίου Κωνσταντίνου...

Κτίριο