1
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Οδός Αθηνάς...

Φυλλάδιο
2
Αρχιτέκτονας: Αγιοστρατίτης Στέλιος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Κηφισίας, Ρέας, Νίκης, Αθηνάς
...Οδός Αθηνάς (Κηφισιά)...

Κτίριο
3
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 19
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
4
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 32
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
5
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Σοφοκλέους
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
6
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Αγίας Ειρήνης
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
7
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Βορέου
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
8
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Stauffert F.
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Βορέου
...Οδός Αθηνάς...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Κουμέλης Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
14
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
16
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
17
...Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Οδός Αθηνάς...

Κτίριο