2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 102-104
...Οδός Γ' Σεπτεμβρίου...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 103
...Οδός Γ' Σεπτεμβρίου...

Κτίριο