1
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Οδός Ερμού...

Φυλλάδιο
2
Αρχιτέκτονες: Παπαζήσης Δημήτρης, Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος και Ερμού
...Οδός Ερμού...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ερμού και πλατεία Συντάγματος
...Οδός Ερμού: Επτά Ημέρες η Καθημερινή Η Εμπορική καρδιά της Αθήνας...

Κτίριο
4
...Οδός Ερμού: Επτά Ημέρες η Καθημερινή Η Εμπορική καρδιά της Αθήνας...

Κτίριο
5
...Οδός Ερμού: Επτά Ημέρες η Καθημερινή Η Εμπορική καρδιά της Αθήνας...

Κτίριο
6
...Οδός Ερμού: Επτά Ημέρες η Καθημερινή Η Εμπορική καρδιά της Αθήνας...

Κτίριο