1
Αρχιτέκτονες: Αργυρόπουλος Θαλής, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα (Κολωνάκι), Δεινοκράτους, Λουκιανού και Κλεομένους
...Οδός Λουκιανού...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
...Οδός Λουκιανού...

Κτίριο