1
Αρχιτέκτονες: Γρηγοριάδης Βασίλης, Παναγοπούλου Α.
Διεύθυνση: Γηροκομείο, Μπάκου 3
...Οδός Μπάκου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καρακώστα Σέβα
Διεύθυνση: Νέα Φιλοθέη, Καψαμπέλη 11 και Μπάκου
...Οδός Μπάκου...

Κτίριο