1
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Νοταρά-Καραολή και Δημητρίου Φίλωνος, (Πειραιάς)
...Οδός Νοταρά, (Πειραιάς)...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά
...Οδός Νοταρά...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Shaubert
Διεύθυνση: Πειραιάς, Φίλωνος και Νοταρά, (Πειραιάς)
...Οδός Νοταρά, (Πειραιάς)...

Κτίριο