1
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βικέλας Ιωάννης, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος, Μολφέσης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 48
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1927
...Οδός Πανεπιστημίου (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...
Η φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά
Δοκιμαστική εικόνα

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Κλέντσε Λέων
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Μεταξάς Γεράσιμος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Boulanger Francois-Luis-Florimond, Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Ομήρου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Χάνσεν Χριστιανός
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
...Οδός Πανεπιστημίου...

Κτίριο