1
Αρχιτέκτονας: Μπίρης Κυπριανός
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος, Μπόταση και Κωλέττη
...Οδός Σόλωνος...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ducoux H., Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Λυκαβηττος, Λυκαβηττού 10 και Σόλωνος 35
...Οδός Σόλωνος...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10
...Οδός Σόλωνος...

Κτίριο