1
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Νοταρά-Καραολή και Δημητρίου Φίλωνος, (Πειραιάς)
...Οδός Φίλωνος...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Οδός Δημητρίου Φίλωνος
...Οδός Φίλωνος...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά
...Οδός Φίλωνος...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Τσαμαδού και Φίλωνος, (Πειραιάς)
...Οδός Φίλωνος, (Πειραιάς)...

Κτίριο
5
Διεύθυνση: Πειραιάς, Φίλωνος και Ελευθερίου Βενιζέλου, (Πειραιάς)
...Οδός Φίλωνος, (Πειραιάς)...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Shaubert
Διεύθυνση: Πειραιάς, Φίλωνος και Νοταρά, (Πειραιάς)
...Οδός Φίλωνος, (Πειραιάς)...

Κτίριο