1
Αρχιτέκτονες: Μπαλάνος Αριστείδης, Αγγελόπουλος Η.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Πλατεία Κολοκοτρώνη
Θέματα: '; ...Οικία Αφεντούλη...

Κτίριο