1
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα και Βουρνάζου
...Οικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Χέλμης Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 35
...Οικίες...

Κτίριο
3
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
...Οικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 31 και Ηροδότου
...Οικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 19 και Κουμπάρη
...Οικίες...

Κτίριο
6
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Οικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Poitrineau V.E., Troump Eugene, Piat
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος και Σταδίου
...Οικίες...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 50
...Οικίες...

Κτίριο
9
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων και Χαλκοκονδύλη
...Οικίες...

Κτίριο
10
Διεύθυνση: Αθήνα, Σχολείου
...Οικίες...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Poitrineau V.E., Troump Eugene, Piat
...Οικίες...

Κτίριο
12
...Οικίες...

Κτίριο
13
...Οικίες...

Κτίριο
14
...Οικίες...

Κτίριο
15
...Οικίες...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Poitrineau V.E
...Οικίες...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Troump Eugene
...Οικίες...

Κτίριο
18
...Οικίες...

Κτίριο