1
από Βαρελίδης Γ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Οικισμοί:Ρύθμιση χώρου-Θεσσαλία...

Άρθρο περιοδικού
2
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Οικισμοί:Ρύθμιση χώρου-Θεσσαλία...

Διδακτορική Διατριβή
3
Θέματα: '; ...Οικισμοί:Ρύθμιση χώρου-Θεσσαλία...
Το κείμενο της μελέτης

Μελέτη
4
Θέματα: '; ...Οικισμοί:Ρύθμιση χώρου-Θεσσαλία...

Βιβλίο