2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Οικοδομικό Τετράγωνο...

Μελέτη
3
από Κουροπαλάτης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Οικοδομικό Τετράγωνο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
...Οικοδομικό Τετράγωνο...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Οικοδομικό Τετράγωνο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Οικοδομικό Τετράγωνο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού