1
από Φοκιανού Τερέζα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Οικονομία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

Βιβλίο
4
από Φέρτη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Φέρτη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Παπανικολάου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπανικολάου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
9
από Σταμπολής Κωνσταντίνος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Πετρέλαιο:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Κεντρικές τράπεζες:Οικονομία...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Ενέργεια:Οικονομία...

Βιβλίο
14
από Χαμηλού Π., Μαργιολάκη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Τσίμας Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Κυκλική Οικονομία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κοκκώσης Χάρης, Πανταζής Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

Βιβλίο
19
από Αθανασίου Ερση, Κουτρούλης Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Ναυπηγική βιομηχανία:Οικονομία-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο