3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Ολισθηρότητα...

Σεμινάριο
5
από Πραπίδης Μιχ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Μίχας Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Φατσέας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Τσώχος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μίχας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μίχας Ν., Σωτηρόπουλος Η., Τσιτσεκλής Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο (παράρτημα)

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
13
από Μίχας Ν., Σωτηρόπουλος Η., Τσιτσεκλής Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Ολισθηρότητα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
14
από Παπαδάκης Οδ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Αμπακούμκιν Κώστας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Παπαδάκης Οδ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Κόλιας Στυλιανός
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Αμπακούμκιν Κώστας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Μίχας Νικόλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Μήτσος Αγγ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Ολισθηρότητα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου